Om att stärka barns rättigheter i en vårdnadstvist

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Smillajourens samarbetspartner juristbyrån Alak & co. har skrivit en artikel om barnens rättigheter i vårdnad-, boende och umgängestvister. I artikeln beskrivs hur barnen utsätts i dessa tvister och att barn bör få sin talan hörd samt förslag på hur man bör arbeta med att förstärka barnens rättigheter.

https://www.alakjuristbyra.se/2022/03/08/uppgifter-om-vald-ar-inget-undantag/

Lämna ett svar